1. Ana Sayfa
 2. Şişmanlık

Obezite ile Başa Çıkma


+ -

Aşırı kilolu olmanın duygusal yönleriyle başa çıkmak başarılı obezite tedavisinin anahtarıdır; aşırı kilolu olmanın psikolojik etkileri vardır. Ek olarak, obezite stigması genellikle bir kişinin modern dünyanın bu salgınını sürmeye yardımcı olan temel faktörlerle etkili bir şekilde başa çıkma yeteneğine dönüşür.

Duygusal

Obezitenin nedeni çeşitli fiziksel faktörlerle (genetik, hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenme gibi) bağlantılı olsa da, insanların sıklıkla yaptığı yaşam tarzı ve diyet seçimleri kişinin düşüncelerinden ve duygularından kaynaklanır.

Depresyon, endişe veya üzüntü duyguları – özellikle stres ve olumsuz düşünme kalıpları ile birleştiğinde – bir kişinin aşırı yemek yemesine yol açabilir.

Aslında, obezite alkol ve uyuşturucu gibi diğer bağımlılıklarla karşılaştırılmıştır, çünkü aynı dinamiklerin bazıları oyundadır. Örneğin, depresyon ile birleştiğinde Amerikan Psikoloji Derneği, “Bir kişinin olumsuz benlik kavramı, uygun başa çıkma gıda kullanarak ardındaki en yaygın itici güçlerin ikisidir.

Psikoloji Bugün göre, “yalın insanlar yeterince yedim o onlara kendi iç sistemi kullanacağız ise obez insanlar, dış işaretlere karşı daha savunmasızdır.” Bu farklar ki, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı araştırmanın sonuçlarını paralel obezite olanlar aynı zorlukların çoğunu (dış ipuçlarına yanıt vermek gibi) alkolikler ve uyuşturucu bağımlıları ile paylaşır.

Bir kişi aşırı yemeğin duygusal yönleriyle başa çıkamazsa, obezite ile baş etmek oldukça zor olabilir. Kişinin algılarını ve düşüncelerini değiştirmek ve obezite ile ilişkili duygusal faktörleri ele almak, derinlemesine bir tedavi planı yaklaşımı gerektirir.

Aşırı Yeme ve Obezite

Aşırı yeme, kısa sürede (birkaç saat gibi) çok fazla miktarda yiyecek tüketilmesi ve ardından kontrol kaybı hissi olarak tanımlanır.

Kadınlar obezite riski erkeklerden biraz daha fazla risk altındadır, ancak obezite / depresyon döngüsünden daha fazla etkilenmeye eğilimlidirler. Aslında, 2008 çalışma obez kadınlarda majör depresyonda% 37 artış gördük.

Obez kadın bir başka çalışmada tıkınırcasına yeme bozukluğu vardı Çalışmaya katılanların biraz fazla yarısı (% 51) da majör depresyon öyküsü olduğunu bulmuşlardır.

Dergi Beyin göre, “tıkınırcasına yeme yaygın istenmeyen duyguları yönetme aracı olarak görülüyor göz önüne alındığında, bazı tedaviler hastaların duygusal regülasyon yeteneklerini hedef aldılar.” Duyguları düzenleme amaçlı tedavinin bir örneği diyalektik-davranış terapisi (olduğu DBT).

DBT, duygulara tolerans geliştirmeye, dikkatli farkındalığa, başa çıkma becerilerine ve kişiler arası ilişkilerde etkinliğe odaklanan bilişsel bir tedavidir. Çalışmalar DBT ilkelerini öğretildi olanların aşırı yeme davranışında önemli bir azalma yaşadı gösterdi.

Depresyon ve Obezite

Genellikle, obezite depresyon ile birleştirilir. İki durum, biri diğerinin semptomlarını şiddetlendiren bir süreklilik görevi görebilir.

Aşırı yemek genellikle bir kişinin suçlu hissetmesine neden olur, bu da başarısızlık ve depresyon hissine yol açabilir. Buna karşılık, depresyon, bir kişiyi duygularıyla başa çıkmanın bir yolu olarak aşırı yemeye itebilir.

Obezite tedavisinin etkili olabilmesi için, birçok insan depresyon için tıbbi tedavi almalıdır.

Fiziksel

Aşırı yeme ve depresyonun negatif döngüsü gibi, stres ve depresyon da birbirini güçlendirebilir. Bu, normal yeme alışkanlıklarında bir değişikliğe neden olarak obeziteye yol açabilir.

Örneğin, işlevsiz bir ilişkiden geçen veya büyük bir kayıp yaşayan bir kişinin aniden çok fazla yemeye başlaması yaygındır, özellikle de rahat yiyecekler olarak bilinen kalorilerde yüksek yiyecekler yiyerek. Depresyon, egzersiz yapmak veya diğer fiziksel aktivitelere katılmak için motive olmayı zorlaştırabilir.

Bu motive edici, kötü yeme alışkanlıkları belirlendikten sonra, genellikle uzun süreli alışkanlıklar haline gelirler, bu da hareketsizlik, kronik aşırı yeme ve obeziteye yol açar. Yine, obezite ile başa çıkmak, depresyona neden olan altta yatan stres faktörleriyle (keder ve kayıp gibi) uğraşmak anlamına gelir ve bu da hareketsizlik ve aşırı yeme ile sonuçlanır.

Sosyal

Obezitenin birçok karmaşıklığı ile yüzleşmek bir toplum olarak üstlenilmesi gereken bir sorundur. Obezite teşhisi konan her kişi kendi kişisel savaşlarıyla savaşmakla kalmaz, herkes obezite ile mücadele etmekte zorlananlar üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle durumla ilişkili damgalamayı çözmek için birlikte çalışmalıdır.

ABD’deki insanların yaklaşık yarısının aşırı kilolu veya obez olduğu düşünüldüğünde, Amerikalılar obezitesi olan insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı hale gelmelidir. Amerikan Halk Sağlığı Dergisi’ne göre, “Obez bireylerin damgalanması sağlığı tehdit ediyor, sağlık eşitsizlikleri oluşturuyor ve etkili obezite müdahale çabalarına müdahale ediyor. Bu bulgular bir sosyal adalet sorunu ve halk sağlığı açısından bir öncelik hem de kilo stigma vurgulayın.”

Topluluk Destek Grupları

İnsanların kilo vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış çok sayıda diyet planı vardır, ancak belki de aşırı kilolu veya obez olanlar için en iyi bilinen plan Weight Watchers’dır.

Weight Watchers programı, haftalık tartımları, destek grubu toplantılarını ve çevrimiçi tartışma forumlarını içeren bir davranış değiştirme programı olarak tasarlanmıştır. Weight Watchers, obezitesi olan kişilerin bozukluğun tüm yönleriyle başa çıkmak için birlikte çalışmalarına yardımcı olan bir tür topluluk oluşturur.

Genellikle hastaneler ve diğer toplum kuruluşları kilo verme destek grupları sunar. Doktorunuzdan tavsiye isteyebilirsiniz.

Bu tip duygusal destek – başkalarından anlayış arayan veya kabul eden – duygu odaklı bir başa çıkma stratejisi olarak bilinir. Obezite ile başa çıkmada çok başarılı olduğu bulunmuştur.

Duygu odaklı başa çıkma, stres faktörleriyle bağlantılı olumsuz duygusal tepkileri azaltmayı içeren bir tür stres yönetimi tekniğidir.

Sosyal Obezitenin Damgalanması

Obezite stigması ABD’de (ve diğer Batı ülkelerinde) yaygın bir sorundur. Aşırı kilolu ve obez olanlar, istihdam, sağlık, eğitim ve ilişkiler dahil olmak üzere yaşamın birçok alanında dezavantajlara sahiptir. Obez olanlar için, stigma ile uğraşmak, psikolojik stres, tıkınırcasına yeme, egzersizden kaçınma ve stres hormonu kortizolünde bir artış ile bağlantılı günlük bir deneyim olabilir.

Benlik imajı, bir kişinin obezite ile nasıl başa çıktığı konusunda önemli bir faktördür. Obez insanların kendileri hakkında ne hissettikleri, sosyal damgalamayı nasıl yaşadıkları ile ilgilidir. Bir 2015 çalışma obezite ile baş etmede, sosyal damgalamaya bir kişinin benlik kavramı ve tepki süresi içinde değişebilir olduğunu ortaya koydu.

Peki, insanlar kendi imajlarını geliştirmek için obezite damgalamasıyla nasıl başa çıkıyorlar? İnsanların obezite ile başa çıkmak için kullandıkları başa çıkma stratejilerine örnekler:

 • Durumu terk etmek
 • Olumlu yanıt vermek
 • Olumlu kendi kendine konuşma kullanma
 • Kendini kabul etme araçlarını kullanma

Çok sayıda başa çıkma yanıtı tanımlanmış olmasına rağmen, obezite ile başa çıkmada hangi stratejilerin en etkili olduğunu kanıtlamak için yeterli klinik araştırma verisi yoktur.

Pratik

“Başa çıkma” terimi, bir kişinin dış ve iç taleplerle daha etkin bir şekilde başa çıkmak için davranışsal ve bilişsel girişimlerini ifade eder. Birçok farklı başa çıkma stratejisi vardır.

Obezite ile başa çıkmak genellikle multidisipliner (profesyonel ekip) bir yaklaşım gerektirir. “Ekip” obezite ile ilgili çok yönlü problemlerle (benlik saygısı, duygular ve olumsuz düşünceler gibi) ilgilenmek için donanımlı profesyonellerden oluşur.

Bir kişinin diyetini değiştirmek veya fiziksel aktivitesini arttırmak yeterli değildir. Kendinizi nasıl gördüğünüzü ve stres ve olumsuz duygularla nasıl başa çıkacağınızı temelden değiştirmelisiniz.

Bunu yapmanıza yardımcı olmak için deneyebileceğiniz birçok şey var.

 • Depresyon, kaygı ve diğer duygusal sorunları ele almak için bir psikiyatrist, psikolog ve / veya danışmana danışın .
 • Gerçekçi hedefler belirlemenize ve davranışsal konular üzerinde çalışmanıza yardımcı olacak profesyonel bir kilo kaybı koçu işe.
 • Yerel bir toplum merkezi, hastane veya okuldakiler veya Weight Watchers gibi bir destek grubuna katılın .
 • Yiyecek miktarını, yenenleri ve günün saatini içeren yeme alışkanlıklarıyla ilgili duyguları yazarak yeme alışkanlıklarını takip etmek için bir günlük tutun .
 • Başarılı bir obezite tedavisinin diğer aile üyelerinin desteğiyle daha ulaşılabilir olduğu gösterildiğinden, diğer hane halklarını sağlıklı beslenme alışkanlıklarına dahil edin.
 • Ortak bir kilo verme hedefi olan biriyle bağlantı kurun ve motive kalmak için arkadaş sistemini kullanın.
 • Abur cubur yemek istendiğinde veya yaşam tarzı ve diğer hedefler için çalışmaya devam etmek için desteğe ihtiyaç duyulduğunda ahlaki destek için arkadaşınızı arayın.
 • Stresli veya olumsuz duyguları , özellikle aşırı fiziksel aktivite ile aşırı yeme veya kaçınmayla sonuçlananları yazın.

Çalışmalar onların stresli duygularını ifade verebilir obezite tanısı insanlar (sözlü iletişim yoluyla veya duygularını yazarak) stres hayatları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak mümkün olduğunu göstermiştir.

Bir diyet veya egzersiz programına bağlı kalmamaya takıntılı olmak yerine, altta yatan düşünce ve duyguların nükse neden olabileceğini düşünün. Daha sonra, kötü bir duygu veya olumsuz düşüncelerle başa çıkma planı oluşturmak için bir profesyonelle (danışman veya psikiyatrist gibi) konuşun.

  Yazar Hakkında